Adviezen

De adviesbevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen beperkt zich tot het boekhoudrecht en het gemeen jaarrekeningenrecht dat geldt voor ondernemingen en vennootschappen enerzijds, en voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen anderzijds. De door de CBN goedgekeurde en gepubliceerde adviezen hebben geen bindende kracht.

Meer informatie betreffende de uitoefening van de adviesbevoegheid van de CBN kan worden teruggevonden in advies 14/1 "Adviesbevoegdheid"

Voor financiële ondernemingen (zoals kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, beleggingsondernemingen) gelden bijzondere regelgevingen. Niettemin werden heel wat bepalingen uit het bijzondere of sectorale jaarrekeningenrecht geput uit het gemeen jaarrekeningenrecht, waardoor zij op dezelfde manier kunnen geïnterpreteerd worden, onder verwijzing naar de adviezen van de CBN.

Nieuwe adviezen worden onmiddellijk na hun goedkeuring op de website geplaatst. Op geregelde tijdstippen worden zij in een bulletin gebundeld. Bent u geïnteresseerd in een of meerdere bulletins, dan volstaat het hiervoor contact op te nemen met het secretariaat van de CBN. Wij helpen u graag verder.

Een aantal adviezen werd inmiddels geactualiseerd. U kan voor deze adviezen zowel de originele versie als de geactualiseerde versie terugvinden op onze site. Door ook een versie met “track changes” ter beschikking te stellen, kan u meteen zien waar in het advies iets werd gewijzigd. Het is uiteraard de bedoeling om alle CBN-adviezen op regelmatige basis aan een herziening te onderwerpen.

Principieel publiceert de CBN geen adviezen over bijzondere situaties die geen algemeen interpretatieprobleem van het jaarrekeningenrecht betreffen.

terug naar top
sitemap