Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Leveranciersschulden en schulden aan de overheid in het kader van een WCO  "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 juli 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Consortium: toepasselijke rapporteringsstandaard - vrijstelling van subconsolidatie "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 1 juli 2016 vóór 17 u

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vereniging en stichting: certificatie van aandelen van handelsvennootschappen "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 30 juni 2016 vóór 17 u
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Vereniging en stichting: certificatie van aandelen van handelsvennootschappen "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 30 juni 2016 vóór 17 u
   

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Schulden en vorderingen: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 67 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 "

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 10 juni 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verenigingen en Stichtingen: roerende voorheffing ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 9 juni 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/4 : " Verenigingen en stichtingen: boekhoudkundige verwerking van meerjarige toekenningen bij grote en zeer grote verenigingen en stichtingen "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/3 : " Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/2 : " Boekhoudkundige verwerking van ontvangen subsidies voor de aankoop van activa die worden ter beschikking gesteld "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2016/1 : " Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrtechten ".  Dit advies vervangt het CBN-advies 139/1.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de cross currency swaps ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 15 juni 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende " Transfers of Investment Property ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 17 februari 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verjaarde schulden ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 5 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verbeteringswerken aan gehuurde gebouwen ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 5 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Bepaling van de omzet van een franchisenemer ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verwerving van een bebost terrein ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 4 april 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Waardering van voorraden: gezamenlijke aankoop en doorverkoop per stuk ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 april 2016 vóór 17 u.

 • The European Commission launched a public consultation on upcoming non-binding guidelines on disclosure of non-financial information by certain large companies. Those guidelines are foreseen by the Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups. The consultation is open until 15 April 2016 and is available on the consultation page.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 13 januari 2016.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende " Application of Materiality to Financial Statements ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verenigingen en stichtingen: boekhoudkundige verwerking van meerjarige toekenningen ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 29 februari 2016 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 februari 2016 vóór 17 u.

 • Op 30 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (bl. 80368).

 • Op 30 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (bl. 80380).

terug naar top
sitemap