Nieuws

  • The European Commission launched a public consultation on upcoming non-binding guidelines on disclosure of non-financial information by certain large companies. Those guidelines are foreseen by the Directive 2014/95/EU on disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and groups. The consultation is open until 15 April 2016 and is available on the consultation page.

  • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB - Application of Materiality to Financial Statements.

  • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verenigingen en stichtingen: boekhoudkundige verwerking van meerjarige toekenningen ".

    Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 29 februari 2016 vóór 17 u.

  • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Beoordeling groottecriteria artikelen 15 en 15/1 W.Venn. ".

    Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 25 februari 2016 vóór 17 u.

  • Op 30 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (bl. 80368).

  • Op 30 december 2015 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (bl. 80380).

terug naar top
sitemap