Nieuws

  • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering op 11 januari 2017.

  • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ".  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 februari 2017 vóór 17u.

  • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Consolidatie bij de horizontale groep (consortium) ". Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 februari 2017 vóór 17u.

  • Onze beste wensen voor 2017

terug naar top
sitemap