Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/4 : " Leasing ". Dit advies vervangt de adviezen 144/1, 144/2, 144/2bis, 144/3 en 144/5.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/3 : " Verplichting tot opstelling en publicatie van de jaarrekening door de inbrengende vereniging in het kader van een pseudo-fusie "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 21 september 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 24 juni 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar " Overzicht werkzaamheden 2014 ".

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/2 : " Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2015/1 : " Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 13 mei 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van niet-opgevraagde vervallen dividenden van effecten aan toonder of op naam ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 juli 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 2 juli 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Verplichting tot opstelling en publicatie van de jaarrekening door de inbrengende vereniging in het kader van een pseudo-fusie ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 18 juni 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 25 maart 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende “ Disclosure Initiative - Proposed amendments to IAS 7 ".

 • Op 18 maart 2015 publiceerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het advies CRB 2015-0600, betreffende de omzetting van de nieuwe Europese boekhoudrichtlijn 2013/034/EU - zie bijlage.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 4 maart 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015 ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 29 april 2015 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB betreffende “ Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve ".

  Het is niet uitgesloten dat de commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 8 april 2015 vóór 9 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 11 februari 2015.

 • The Italian standard setter Organismo Italiano di Contabilità (OIC) is helping the IASB to understand views on accounting changes by conducting a survey aimed at preparers of financial statements. The survey aims to understand practical experience with application of IAS 8 and to research possible alternative approaches. Auditors, academics, regulators and standard-setters may also fill in this survey. The deadline for participation in this survey is 20 February 2015.

  Further information on the preparer survey can be accessed via the following link:

 • The Italian standard setter Organismo Italiano di Contabilità (OIC) is helping the IASB to understand views on accounting changes by conducting a survey aimed at investors and analysts. The survey aims to understand the type of financial statement information investors need when a company makes an accounting change, whether the type of the change affects information needs and whether there is more than one way companies could provide information about accounting changes that would still satisfy investor needs. The deadline for participation in this survey is 15 February 2015.

  Further information on the investor survey can be accessed via the following link:

 • PERSBERICHT

  In De Standaard van 29 januari 2015 wordt in een artikel met als titel “Boekhoudkundige truc met fiscus duwt Ethias met uitstel in het rood” op pagina 25 gesteld “De Commissie voor Boekhoudkundige Normen gaf groen licht voor deze boeking.”

  Met dit persbericht wenst de Commissie voor Boekhoudkundige Normen duidelijk te maken nooit enig advies gegeven te hebben aan Ethias rond welke boeking ook.

  Wel heeft de Commissie op 14 juni 1984 een algemeen advies uitgebracht hoe betwiste belastingen dienen geboekt te worden (advies 128-6, punt C). Het is evenwel de bevoegdheid van het bestuursorgaan en de commissaris van de vennootschap te oordelen of dit advies in deze van toepassing is.

  Het mag dus duidelijk zijn dat de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zich in deze niet heeft uitgesproken omtrent de in het geciteerd artikel beschreven feiten.

 • EFRAG is looking for participants in a pan-European academic study of professional equity investors’ financial information usage. The study aims to inform the debate on the IASB Conceptual Framework by assessing professional investors’ opinions of financial reporting information. Improved understanding of such issues can assist in the efficient allocation of capital, yet to date, research in this area is relatively limited. The study therefore covers important accounting policy issues and we expect the results to be of interest to standard setters, regulators, academic researchers and the professional investment community. In order to receive more input, we have decided to extend the interview period to 28 February 2015. We hope that the extended interview period will allow you to participate in the study.

  Please find attached a letter to potential participants describing the study. You can also read about the study via the link below.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een kort verslag van haar plenaire vergadering van 14 januari 2015.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft een vacature voor een (m/v) Wetenschapplijk secretaris - jurist van de Franse taalrol.

  Functiebeschrijving, voorwaarden en modaliteiten : zie bijlage.

 • Onze beste wensen voor 2015

terug naar top
sitemap