Nieuws

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/3 : " De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming. "

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van de Fairness Tax ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50 - 8ste verd., 1210 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 23 mei 2014 vóór 17 u.

 • De CBN verhuist ! Van maandag 7 april 2014 af vindt u ons op dit adres :

  Commissie voor Boekhoudkundige Normen

  City Atrium

  Vooruitgangstraat 50 - 8ste verd.

  1210 Brussel

  Het telefoonnumer blijft ongewijzigd - +32(0)2 277 61 74

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van subsidies waarvan de toekenning niet gegerandeerd is (eventuele rechten) ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 9 mei 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/2: " De boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot " (Addendum aan advies 2011/13.)

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2014/1: " Belgische bijkantoren van ondernemingen naar buitenlands recht - openbaarmaking ingeval van sluiting " (Dit advies vervangt advies 110/8.)

 • Implementatienazicht IFRS 3 Bedrijfscombinaties

  Op 30 januari heeft het IASB een publieke consultatie opgestart voor het implementatienazicht van IFRS 3 Bedrijfscombinaties. Via een request for information (http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/PIR/PIR-IFRS-3/Request-for-Information-January-2014/Documents/RfI_PIR_IFRS3-Business-Combinations.pdf) kan iedere belanghebbende rechtstreeks reageren op de specifieke vraagstellingen van het IASB. Deze consultatie loopt tot 30 mei 2014.

  Om de consultatieprocedure van het IASB vanuit een Europees standpunt te harmoniseren, heeft EFRAG voor deze consultatie van het IASB een aparte vragenlijst uitgewerkt in samenwerking met Europese nationale standaardzetters. Deze vragenlijst is gebaseerd op de request for information van het IASB maar bevat enkele uitdiepingen die EFRAG nodig acht in het kader van het implementatienazicht.

  In eerste instantie is EFRAG op zoek naar opstellers van IFRS jaarrekeningen die IFRS 3 Bedrijfscombinaties in het verleden (vanaf 2009 tot heden) hebben toegepast. De antwoorden op deze vragenlijsten zal EFRAG op een anonieme basis ter beschikking stellen van andere Europese nationale standaardzetters, de IASB en de Europese Commissie.

  De antwoorden kunnen overgemaakt worden aan EFRAG (contactpersoon: alejandro.saenzmartinez@efrag.org) voor 15 april 2014.

  Daarnaast zal EFRAG tevens een outreach organiseren op dinsdag 1 april 2014 (http://www.efrag.org/files/User%20Outreach%20Events%202014/140214_PIR_IFRS3_invitation.pdf) Registreren kan tot 20 maart 2014 op event@efrag.org.

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen dankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking.
   

 • Op 20 januari 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot ". De periode van openbare raadpleging liep af op 3 maart 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en van de Dienst Vennootschapsbelasting van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

 • Op 20 januari 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van ondernemingen naar buitenlands recht: openbaarmaking ingeval van sluiting ". De periode van openbare raadpleging liep af op 3 maart 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van de Nationale Bank van België en van de Dienst Vennootschapsbelasting van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.

 • Op 20 januari 2014 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen voor publieke consultatie een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming". De periode van openbare raadpleging liep af op 3 maart 2014.

  De CBN ontving met betrekking tot dat ontwerpadvies bemerkingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en van Consodalus bvba.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar commentaar gericht aan de IASB : “ Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle “.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering van 26 februari 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies "Boekhoudkundige verwerking van effecten aan toonder van rechtswege omgezet in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten op 1 januari 2014".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 22 april 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Correctie van de jaarrekening ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 16 april 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Afsluitingsdatum van het boekjaar ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 14 april 2014 vóór 17 u.

 • Rekening houdend met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 oktober 2013 (Zaak C-322/12), heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen beslist om het CBN-advies 126/17 - Bepaling van de aanschaffingswaarde van activa verkregen onder bezwarende titel of om niet  - van haar website te halen.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert haar Bulletin 67 - adviezen 2013/12 tot 2013/17.

 • De derde DAG VAN DE CBN heeft plaats gehad op woensdag 12 februari 2014 in het KBC Auditorium in Brussel. Onder ruime belangstelling werden de nieuwe Accountingrichtlijn 2013/34/EU en de recenstste adviezen van de CBN toegelicht. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen dankt de talrijke aanwezigen en het IBR, het IAB en het BIBF voor hun gewaardeerde steun.

  cfr Presentaties als bijlage

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een verslag van haar plenaire vergadering  van 15 januari 2014.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van ontvangen overheidssteun in de vorm van een terugvorderbaar voorschot ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 maart 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " Belgische bijkantoren van ondernemingen naar buitenlands recht: openbaarmaking ingeval van sluiting ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 maart 2014 vóór 17 u.

 • De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert een ontwerpadvies " De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming ".

  Het is niet uitgesloten dat de Commissie de tekst van dit ontwerpadvies aanpast na afloop van de publieke raadpleging. Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen overmaken per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, North Gate III, Koning Albert II-laan, 16, 1000 Brussel) of per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be) en dit ten laatste tegen 3 maart 2014 vóór 17 u.

terug naar top
sitemap