CBN advies R102-3 - Te innen cheques : rekening 53


Ontvangen cheques en andere ontvangen betaalmiddelen moeten op het ogenblik waarop zij worden ontvangen, worden geboekt op de rekening 53 "Te innen vervallen waarden" in afwachting van hun inning. Als de financiŽle instelling die met de inning belast is dadelijk krediet verleent, onder voorbehoud van goede afloop, dan wordt het bedrag van de betrokken "waarden" geboekt in de rekening "Kredietinstellingen" zodra het krediet werd verleend.

Bron : Bulletin CBN, nr. 7, juni 1980, p. 22