CBN advies 165-1 - Gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde-belastingregeling geldt. Kapitaalsubsidies


Met de wet van 22 december 1989 werd de belastingregeling voor gerealiseerde meerwaarden op materiŽle en immateriŽle vaste activa gewijzigd. Naar aanleiding daarvan heeft het koninklijk besluit van 30 december 1991 de wijze geregeld waarop die uitgestelde belastingen in de jaarrekening moeten worden verwerkt. In het verlengde van deze wijziging werd in het besluit ook de boekingsmethode voor kapitaalsubsidies aangepast, voor zover deze gespreid worden belast.

Deze wijzigingen worden verantwoord en toegelicht in het Verslag aan de Koning dat het bovenvermelde besluit van 30 december 1991 voorafgaat, waarnaar dan ook wordt verwezen.

Het ontwerp van besluit werd door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven onderzocht en daar werd de boekingsmethode uit deze nieuwe bepalingen met een voorbeeld geÔllustreerd. De Commissie vond het wenselijk dit voorbeeld te publiceren. Het schetst het verloop van de boekingen en hun invloed op de jaarrekening. Het voorbeeld werd echter uitgebreid tot de hypothese van een grondige en blijvende wijziging van de fiscale toestand van de onderneming.

VOORBEELD BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING/GEGEVENS VAN HET VOORBEELD

 • 1-2-1991 : realisatie van een meerwaarde (op een volledig afgeschreven goed) of verkrijging van een kapitaalsubsidie van 1 000

 • 1-3-1991 : herbelegging van de meerwaarde/aanwending van de subsidie voor de aanschaffing van een lineair op 10 jaar afschrijfbaar materieel vast actief.

  huidige belastingvoet en uitgestelde-belastingvoet 40 %

 • In 1994 : verlaging van de belastingvoet per 1 januari 1995 35 %

BOEKINGSSCHEMA

- JAAR 1991

 • A. Meerwaarde op materieel vast actief

 • B. Kapitaalsubsidie

  BALANS OP 31.12.1991

  A. Meerwaarde

  B. Subsidie

   

   

  MateriŽle vaste activa

  1000

  Belastingvrije reserve

  540

  MateriŽle vaste activa

  1000

  Subsidies

  540

  - Afschrijv. op dito

  -100

  Uitgestelde belastingen

  360

  - Afschrijv. op dito

  -100

  Uitgestelde belastingen

  360

   

  --------

   

  --------

   

  --------

   

  --------

   

  900

   

  900

   

  900

   

  900

  RESULTATENREKENING OP 31.12.91

   

   

  A. Plus-value

  B. Subside

  II.. D.

  Afschrijvingen

  -100

  -100

  IV.

  FinanciŽle opbrengsten

  60

  VII. D.

  Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

  1000


   

  --------------

  ---------------

  IX.

  Winst vůůr belastingen

  900

  -40

  IX. bis

  Overboeking naar de uitgestelde belastingen

  Overboeking aan de uitgestelde belastingen

  -400

  + 40

  -

  +40

  X.

  Belastingen op het resultaat

  -

  -


   

  --------------

  --------------

  XI.

  Winst van het boekjaar

  540

  -

  XII.

  Overboeking naar de belastingvrije reserves

  Overboeking aan de belastingvrije reserves

  -600

  + 60


   

  --------------

  --------------

  XIII.

  Te bestemmen winst

  0

  0

- JAAR 1992

  Tijdens het jaar 1992 zullen voor de betrokken verrichtingen dezelfde boekingen 4 en 5 als in 1991 worden verricht en zal de fiscale weerslag eveneens worden geneutraliseerd. Eind 1992 zal de jaarrekening er als volgt uitzien :

  BALANS OP 31.12.92

  A. Meerwaarde

  B. Subsidie

   

   

  MateriŽle vaste activa

  1000

  Belastingvrije reserve

  480

  MateriŽle vaste activa

  1000

  Subsidies

  480

  - Afschrijvingen

  -200

  Uitgestelde belastingen

  320

  - Afschrijvingen

  -200

  Uitgestelde belastingen

  320

   

  --------

   

  --------

   

  --------

   

  --------

   

  800

   

  800

   

  800

   

  800

  RESULTATENREKENING OP 31.12.92

   

   

  A. Meerwaarde

  B. Subsidie

  II.. D.

  Afschrijving

  -100

  -100

  IV.

  FinanciŽle opbrengsten

  60


   

  --------------

  ---------------

  IX.

  Winst vůůr belastingen

  -100

  -40

  IX. bis

  Overboeking naar de uitgestelde belastingen

  +40

  +40

  X.

  Belastingen op het resultaat

  -

  -


   

  --------------

  --------------

  XI.

  Winst van het boekjaar

  -60

  0

  XII.

  Overboeking naar de belastingvrije reserves

  +60


   

  --------------

  --------------

  XIII.

  Te bestemmen winst

  0

  0

- JAAR 1994

  Tijdens het jaar 1994 zullen voor de betrokken verrichtingen dezelfde boekingen 4 en 5 als in 1992 worden verricht en zal de fiscale weerslag eveneens worden geneutraliseerd.

  Eind 1994 moet evenwel in de jaarrekening de weerslag worden uitgedrukt van de verlaging van de belastingvoet per 1 januari 1995 op het saldo van de uitgestelde belastingschuld. Deze verlaging van de belastingvoet zal op balansdatum van het boekjaar als volgt worden geboekt :

  - inzake de meerwaarde :

  1682

  Uitgestelde belastingen op de gerealiseerde meerwaarden op materiŽle vaste activa

  30

   

  à 132 Belastingvrije reserves

  30

  - inzake de subsidie :

  1680

  Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies

  30

   

  aan 15 Kapitaalsubsidies

  30

  Ingevolge deze wijziging zullen de boekingen (5) (namelijk de overboeking van de uitgestelde belastingen en van de belastingvrije reserves naar de resultaten) elk jaar vanaf 1995, 65 in plaats van 60 en 35 in plaats van 40 bedragen.

Bron : Bulletin CBN, nr. 27, februari 1992, p. 27-32