CBN advies 133-1 - Voorstel tot uitkering van een dividend


Dit advies werd vervangen door nr. 133/3, Schulden voortvloeiend uit de bestemming van het resultaat, Bulletin 16, april 1985, p. 14-15.

Bron : Bulletin CBN, nr. 9, december 1981, p. 21