CBN advies 126-5 - Vervaardigingsprijs


Aan de Commissie werd gevraagd of de financiŽle kosten die mogen worden opgenomen in de vervaardigingsprijs van voorraden en bestellingen in uitvoering, waarvan de produktie meer dan ťťn jaar bestrijkt, alle daaraan verbonden financiŽle kosten omvatten of enkel de financiŽle kosten die betrekking hebben op de schulden op meer dan ťťn jaar.

Naar het oordeel van de Commissie doen de aard en termijn van de ontleende kapitalen in dat opzicht niets terzake. Doorslaggevende criteria zijn de band tussen de financiŽle kosten en het ontleende kapitaal enerzijds, en de te financieren activa, anderzijds, alsook de toerekening van de kosten aan de normale produktieperiode van deze voorraden of uitvoeringsperiode van deze bestellingen.

Aangezien het hier om een mogelijkheid gaat, kunnen theoretisch gezien enkel de kosten worden opgenomen met betrekking tot schulden die contractueel meer dan ťťn jaar bestrijken. De Commissie is evenwel van oordeel dat dergelijk criterium bedrijfseconomisch niet relevant is. Toepassing daarvan zou de vervaardigingsprijs trouwens al te sterk afhankelijk maken van de op grond van de markttoestand gekozen financieringswijze.

Bron : Bulletin CBN, nr. 19, juli 1986, p. 8