CBN advies 125-7 - Overheidssubsidies ter financiering van het bedrijfskapitaal


Aan de Commissie werd gevraagd hoe overheidssubsidies toegekend ter ondersteuning van bedrijven die als gevolg van een sterke omzetstijging, een bijkomende behoefte aan netto-bedrijfskapitaal hebben, in de jaarrekening moeten worden verwerkt.

Naar het oordeel van de Commissie vertoont zo'n subsidie het kenmerk van een financiŽle opbrengst. Het is immers de bedoeling van de subsidiŽrende overheid om via een financiŽle tegemoetkoming bij te dragen tot de financiering van de voorraden en vorderingen (i.e. van het bedrijfskapitaal) van de onderneming. Een boeking onder de rubriek ęIV.C. Andere financiŽle opbrengstenĽ is derhalve aangewezen met een uitdrukkelijke vermelding in de toelichting (cf. Staat XIII, A van het volledig schema).

De subsidie dient te worden toegerekend aan de boekjaren waarop zij krachtens de subsidiŽringsbeslissing betrekking heeft (cf. adviezen nrs. 125/2, 125/2bis, 125/3, 125/3bis en 125/6). Indien de betrokken boekjaren reeds afgesloten zijn dan dient, luidens artikel 19, vierde lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, daarvan in de toelichting melding te worden gemaakt.

Bron : Bulletin CBN, nr. 18, januari 1986, p. 14