CBN advies 120-5 - Co÷rdinatiecentrum - FinanciŰle instelling


Met de bedoeling belangrijke multinationale groepen naar BelgiŰ te lokken werd met het - herhaalde malen gewijzigde - koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 de fiscale regeling voor co÷rdinatiecentra ingevoerd. Onder bepaalde voorwaarden biedt deze regeling zeer belangrijke voordelen.

De Commissie werd geraadpleegd in verband met een co÷rdinatiecentrum dat, in naam en voor rekening van de vennootschappen van de groep waartoe het behoort, middelen verzamelt, betalingen verricht en bankrekeningen beheert.

In de gegeven omstandigheden rees de vraag of de tussenplaatsing van het centrum een invloed kan hebben op de juridische kwalificatie van verrichtingen met andere vennootschappen van de groep.

De Commissie heeft vastgesteld dat het co÷rdinatiecentrum in casu enkel optrad als een lasthebber die in juridisch opzicht wegvalt, zodat alleen de lastgevende vennootschappen overblijven en bij gevolg de inschakeling van het centrum voor verrichtingen niets kan veranderen aan de kwalificatie van de verrichting op grond van de hoedanigheid van de tegenpartij.

Als gevolg daarvan moet de schuld van de vennootschap tegenover haar leverancier, waarvoor aan het co÷rdinatiecentrum een betalingsopdracht werd gegeven, in de boeken van de betrokken vennootschap geboekt blijven als schuld tegenover de leverancier, zolang de betaling aan laatstgenoemde niet is uitgevoerd, terwijl door de betaling van een klant aan het co÷rdinatiecentrum de vordering van de betrokken dochtervennootschap vervalt.

Bron : Bulletin CBN, nr. 22, juni 1988, p. 7